JAROSLAV||VACULÍK

 HEREC - ŠERMÍŘ - CHOREOGRAF- AUTOR 

KDO JE JAROSLAV

Narodil se v Brně, vystudoval Divadelní a filmovou vědu na FF UP v Olomouci pod vedením profesorky Taťány Lazorčákové a docenta Jiřího Štefanidese. Od roku 2004 pracuje jako herec, moderátor, choreograf, režisér a lektor šermu. Zbrojíř Národního divadla Brno. Od roku 2020 se zabývá rovněž autorskou tvorbou.

Aktuální články

 O šermu historickém, sportovním a scénickém...

ÚVAHA O SCÉNICKÉM ŠERMU JAKO TAKOVÉM

publikováno 7. 9. 2023

Scénický šerm - základ tohoto slovního spojení tvoří podstatné jméno šerm. V minulosti patřila výuka šermu k nezbytným částem výchovy mladých mužů vyšších vrstev a stejně tak i dnes je šerm v mnoha zemích stále vnímán jako oblíbená sportovní disciplína. Na rozdíl od minulosti, kdy na nezbytném osvojení šermířských technik často závisel život nebo čest šlechtice, stal se soudobý sportovní šerm spíše ukázkou pohybové vyspělosti a přehlídkou atletické zdatnosti. 

Autorská tvorba

Kniha Zubaté ostří je historickou freskou, zachycující osudy dvou bratrů, odloučených válkou, ale spřízněných osudem. Jejich cesty jsou plné nebezpečí a nástrah, uprostřed retrospektivy násilí, radovánek a vášní představují dva protipóly, navzájem si blízké, ale přesto tak vzdálené.

Formát knihy: 148x210 mm. Počet stran: 224. Jazyk vydání: český. Vazba knihy: pevná / vázaná. 

ISBN: 978-80-270-9599-5.

Kniha Šerm kordem po francouzsku, jako vznešené umění a zábava šlechty představuje ojedinělý projekt na poli studií historie evropského šermu. Spojuje v jedné syntéze historii fenoménu Francouzské národní šermířské školy v dobách jejího vzniku a největší slávy s praktickou učebnicí šermu vhodnou jak pro samouky, tak i studenty uměleckých škol.

Kniha vyšla v rámci projektu NPÚ "Po stopách šlechtických rodů" - Rok šlechtických slavností 2022.

Formát knihy: 215x227 mm. Počet stran: 171. Jazyk vydání: český. 

ISBN: 978-80-908257-0.